Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä
kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa keskiviikkona 26.8.2015 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Anttola-talolla torstaina 27.8.2015 klo 12.00-16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Pylkkänen ja Suvi Salonranta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.