Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1) Kesäkauden tapahtumat 2015
Kihu-tapahtuma pidettiin 25.7.2015 ja osallistujia oli n. 300.

2) Tulevan vuoden tapahtumissa huomioitavaa;
- Kihu-tapahtuma vuonna 2016 valmistelu on jo aloitettu ja jatkosuunnitelmat toteutettava hyvissä ajoin.
- Vuoden 2015 työryhmä jatkaa edelleen. Tapahtumaan toivotaan osallistuvan mahdollisimman usea taho.
- Vuoden 2016 tapahtumien järjestelyistä sovitaan eri yhdistysten, yritysten ja seurakunnan kanssa hyvissä ajoin tänä syksynä (mm. juhannustapahtuma). Koollekutsujana on Anttolan aluejohtokunta.
- Vuoden 2015 joulutapahtuman järjestelyt aloitetaan jo syyskuun aikana ja mukana tapahtumassa on koulu, yhdistykset, yritykset, seurakunta, yksityiset henkilöt. Aluejohtokunta koolle kutsujana.
Tilahallinnolta tarkistetaan viljamakasiinin tilojen käyttö, onko se joulutapahtuman aikana käytettävissä. Olli Lahti tarkistaa.

3) Tapani Korhonen esitti, että vuoden nuori anttolalainen/ryhmä valintaan tulee varautua hyvissä ajoin ennen valintaa.

4) Aluejohtokunta muistaa adressilla Viljo Pesosen poismenoa.

5) Anttolan vanhan terveystalon tilojen hyödyntäminen siten, että sinne tulisi rakentaa yleisövessa.

6) Eeva Romo esitti, että terveysaseman käyttäjät antaisivat palautetta tilojen aukiolosta ja sen palveluista mahdollisimman runsaasti.

7). Mikkelin uusi kaupunginjohtajan vierailu Anttolassa mahdollisimman pian.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1) Hyväksytään.

2) Aluejohtokunta toimii koollekutsujana vuoden 2016 tulevien tapahtumien järjestelyissä.

3) Asia valmistellaan ennen valintatapahtumaa.

4) Hyväksytään

5) Asia selvitetään kaupungin tilahallinnon taholta.

6) Aluejohtokunta suosittelee asiakkaiden aktiivisempaa palautetta terveysaseman palveluiden käyttämisestä.

7) Kutsutaan kaupunginjohtaja Timo Halonen vierailulle Anttolaan sopivana ajankohtana.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.