Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Anttolan aluejohtokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016

MliDno-2015-1615

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin taloustoimiston ohjeiden mukaan vuoden 2016 talousarvioehdotukset tulee olla valmiina 27.9.2015 mennessä. Ennen ko. ajankohtaa aluejohtokuntien on käsiteltävä talousarvio-ehdotuksensa, koska ehdotukset tulee olla teknisen lautakunnan ja keskushallinnon käytettävissä riittävän hyvissä ajoin.

Vuodelle 2015 määräraha kohdistettiin seuraavasti; kokouspalkkiot ja palkkiot 15 500 e, palvelut 6 700 e, tarvikkeet 500 e, avustukset 17 000 e, sisäiset kulut 1 300 e, muut kulut 6 000 e, tulot 500 e, yhteensä 46 500 e.

Vuodelle 2016 määräraha esitetään kohdistettavaksi seuraavasti; kokouspalkkiot ja palkkiot 15 500 e, palvelut 6 700 e, tarvikkeet 500 e, avustukset 17 000 e, sisäiset kulut 1 300 e, muut kulut 6 000 e, tulot 500 e, yhteensä 46 500 e.

Aluejohtokunnan käytettävissä olevaa käyttömäärärahaa on perusteltua korottaa, koska Anttolan aluejohtokunnan käyttömäärärahassa ei ole huomioitu vuosittaisia kustannusten nousuja ja se on pysynyt vuodesta 2000 saakka samana. Asukaskohtaisesti laskettuna Anttolan aluejohtokunnan käytössä oleva määräraha on huomattavasti pienempi kuin muissa Mikkelin aluejohtokunnissa.

Lisäksi on tarvetta määrärahan kohdentamiselle paikallisiin pienimuotoisiin korjaus- ja muutostehtäviin, jotka kohdistuvat kiinteistö-, tie- ja puistoalueisiin Anttolassa. Määrärahaksi esitetään 10 000 euroa. Liitteenä on tarkempi erittely määrärahan kohdentamisesta vuonna 2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernihallinto taloustoimisto, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.