Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Vuoden 2016 nuori anttolalainen

MliDno-2016-2141

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden anttolalaisen nuoren. Palkinnon voi saada merkittävästä kulttuuri- tai liikuntasuorituksesta, esimerkillisyydestä tai muusta palkitsijan hyväksymästä teosta. Palkittava voi vuoden 2016 aikana täyttää enintään 25 vuotta. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa yksityiset henkilöt, järjestö tai koulu. Valitsija voi valita saajan myös ehdotusten ulkopuolelta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Ilmoitus laitetaan 27.10.2016 ilmestyvään Anttolan Sanomat-lehteen ja ehdotukset valittavasta nuoresta/ ryhmästä 15.11.2016 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.