Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Muut asiat

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Jouluvalojen sytyttäminen joulukuun alussa.

2. Anttolan vuoden 2016 joulutapahtuma to 8.12.2016. Vuoden nuori anttolalainen -julkistaminen ja palkitseminen samassa tilaisuudessa.

3. Anttolan palvelukeskus järjestää joulutapahtuman, jonka päivämäärä varmistuu myöhemmin. Aluejohtokunta tukee tapahtumaa (kahvit+tortut) hankinnassa.

4. Anttolan koirapuisto
Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.8.2016 aloitteen koirapuistojen rakentamiseksi myös kaupungin haja-asutusalueiden taajamiin kaupungin omistamille maa-alueille. Kaupunki kustantaisi tarvikkeet ja työt tehtäisiin talkoovoimin.

5. Anttolan sisääntuloväylien välillä nopeusrajoitus alennettaisiin 60 km/tunnissa (Hovinmäki-Palosenlampi) sekä vesiliikennenopeusrajoitus Saimaalla
Pajatie on valmistumassa tämän vuoden aikana. Vesiliikennenopeusrajoitus (valtuustoaloite 13.10.2014 § 112) Anttolan aluejohtokunta totesi vastineessa mm. että nopeusrajoitukset tulee ottaa käyttöön Anttolan satama-alueella liikuttaessa. Tekninen toimi esitti omassa vastineessa kaupunginvaltuustolle, että yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa, on Mikkelin alapuolisen Saimaan vesistön (sis. Savilahden, Anttolan ja Ristiinan vesialueet) kohdalla alusten synnyttämien haitallisten aaltovaikutusten ja siihen oleellisesti vaikuttavan venekannan muutoksen tarkkailua on jatkettava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

1. Perinteiset jouluvalot Anttolassa sytytetään joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna.

2. Anttolan joulutapahtuma järjestetään to 8.12.2016 yhteistyössä Anttolan alueseurakunnan ja aluejohtokunnan sekä Anttolan Martat ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään kirkossa ja seurakuntatalolla. Ohjelma pidetään kirkossa ja puuro tarjotaan seurakuntatalolla.

3. Aluejohtokunta on mukana tapahtuman järjestelyissä ja osallistujille tarjottava joulupuuro ja torttukahvit kustantaa aluejohtokunta.

4. Aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin tekniselle toimelle, että se osoittaa Anttolan taajamasta maa-alueen koirapuistolle ja se hankkii tarvittavan rakennusmateriaalin.

5. Aluejohtokunta uudistaa aiemman esityksen (17.9.2013 § 69), että 60 km/h nopeusrajoituksen asettamisesta Anttolan sisääntuloväylien välille (Hovinmäki-Palosenlampi). Samalla kyseisten liittymien välit kantatie 62:lla valaistaisiin. Lisäksi aluejohtokunta esittää Anttolan vesialueelle tulee asettaa myös nopeusrajoituksia.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.