Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

  1. Talousarvion toteutuminen 10.10.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.