Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Aluejohtokunnan vastine teknisen toimen esitykseen Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmaongelman poistamiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2016-2180

Kuvaus

Tekninen toimi esittää investointiohjelmassa vuosille 2017- 2020 tekniselle lautakunnalle, että se sisällyttää 300 000 euron varauksen vuodelle 2017, jolla nykyinen koulu puretaan, Anttola-talosta hyödynnetään nykyistä laajemmin tiloja ja kouluun hankitaan koulunkäynnissä välttämätöntä irtaimistoa.

Koulun uudisosan rakentaa kaupungin ulkopuolinen investoija, jolloin koulukiinteistöstä syntyy sivistystoimen käyttötalousmeno.

Anttolan koulun liikuntasalin korjaus siirtyy vuodelle 2018 ja määrärahavaraus 1,0 milj.  euroa, toiminnassa käytetään muita taajamassa olevia tiloja.

Päätösehdotus

Tehdyt ratkaisut eivät saa vaikuttaa heikentävästi Anttolan terveyspalveluiden ylläpitämiseen Anttolassa ja ne tulee turvata siinä laajuudessa, mitä ne ovat tällä hetkellä. Liikuntahallin korjausta pitää kiirehtiä vuodelle 2017. Nykyisen liikuntahallin korjaus asetetaan kyseenalaiseksi rakennuksessa olevien sisäilmaongelmien vuoksi. Ei muuta huomautettavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.