Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Talousarvion toteutuma 11.11.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.