Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilman korjaustilanne.

2. Malan huvilan käyttö- ja varaussäännöt.

3. Anttola-talon Kääriälän kammarin tila.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Aluejohtokunta kuuli rehtoria tilanteesta ja aluejohtokunta edellyttää, että koulun käytössä olevat väliaikaiset opetustilat ovat riittävät.

2. Säännöissä 4. kohta. "Ennakkovaraukset tehdään 20.03. mennessä kirjallisena. Jos, samalle päivälle tulee useampia varauksia, on Anttolassa työskentelevillä etuoikeus varaukseen. Tämä koskee vain ennakkovarauksia."

Aluejohtokunta päättää poistaa 4. kohdan. Uudet säännöt lähetetään tiedoksi tilahallintoon ja kaupunginhallitukselle.

3. Aluejohtokunta esittää kaupugin tilahallinolle, että Kääriälän kammarin tila tulee palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, jonka jälkeen tilaa voitaisiin vuokrata ulkopuolisille.

Päätös

1.-3. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.