Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Anttolan aluejohtokunnan avustusjakoperusteiden päivittäminen

MliDno-2015-2335

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kotisivulla on uudistettu avustusten hakumenettely ja ohjeistus avustusten hakemiseksi. Uudistuksen seurauksena hakemukset tulee tehdä sähköisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta; http://www.mikkeli.fi/avustukset#aluejohtokunnat. Tehdyt uudistukset koskevat myös aluejohtokuntia. Ohjeissa ei ole yhtä yksityiskohtaisesti ohjeistettu hakijoita, kuin mitä on aluejohtokunnan ohjeissa. Tämän johdosta on tarpeellista päivittää aluejohtokunnan vahvistamat avustusjakoperusteet (18.3.2014).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta vahvistaa avustusten jakoperusteet.

Päätös

Tehdään tarvittavat muutokset avustusten jakoperusteisiin.

Tiedoksi

yhdistyksille.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.