Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 24.8.2016 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 25.8.2016 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Titta Korpikallio ja Helena Kukko.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.