Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Tapani Korhonen esitti, että aluejohtokunta huomioi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistyksen 90-vuotistaivalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta tukee yhdistyksen 90-vuotistaivalta joulukuussa, kun tuen kohde/toiminta on tarkentunut.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.