Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry:n 90-vuotisjuhla, kohdeavustus

MliDno-2016-1737

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry hakee tukea  800 euroa aluejohtokunnalta yhdistyksen 90-vuotisjuhlan lastenkonsertin esiiintyjäkustannuksiin. Kustannusarvio on 1.480 euroa. Juhla pidetään 4.9.2016. Anttolanhovissa ja esiintyjinä ovat Tv:stä tutut poliisihahmot Maltti ja Valtti. Tapahtumassa ei peritä pääsymaksua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Asia on käsitelty aluejohtokunnan kokouksessa 14.6.2016 pykälässä 32 ja sitä ei käsitellä uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.