Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Anttolan aluejohtokunnan kokousajat 1.8-31.12.2016

MliDno-2015-2577

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta vahvisti 15.12.2015 kokousajat 30.6.2016 saakka ja loppuvuoden kokousajat vahvistetaan elokuussa 2016. Aluejohtokunta on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina Anttola-talolla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Anttolan aluejohtokunnan kokoukset pidetään 31.12.2016 saakka tiistaisin 16.8, 20.9, 18.10, 15.11 ja 20.12. Kokous alkaa klo 18.00 ja kokouspaikka on Anttola-talo. Mikäli kokousaikaan ja -paikkaan tulee muutoksia, siitä tiedotettaisiin erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.