Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus 18.1.2016 § 4 ja 8.2.2016 § 48
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 15.12.2015 ja 19.1.2016 tekemiin päätöksiin.

2. Mikkelin kaupungin vuosipäivä 7.3.2016. Aluejohtokunnille tarjotaan mahdollisuutta järjestää omilla alueillaan sopivaksi katsomaansa ohjelmaa kaupungin vuosipäivänä.

3. Pajatien ja Pajakujan peruskorjaus alkaa kesällä 2016.

4. Anttolan palvelukeskuksen laajennus alkaa kesällä 2016.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.