Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Kansallisen veteraanipäivän juhla Mikaelissa 27.4.2016 juhla alkaa klo 15.00 ja kahvitus klo 14.00. Aluejohtokunnat ovat aiempina vuosina järjestäneet alueiltaan bussikyyditykset, samoin Anttolasta on järjestetty aiemmin kuljetukset Mikkeliin.

2. Anttolan terveysasemalla on lääkäripalvelut päättymässä 29.2.2016. Lääkäripalvelut jäävät avoimeksi tässä vaiheessa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Aluejohtokunta osallistuu kuljetusten järjestelyihin samalla tavoin kuin aiemmin. Kuljetus lähtee Anttola-talolta klo 13.30 ja paluu klo 16.15. Mukaan lähtemisestä tulee ennakkoon ilmoittaa Anttola-talon yhteispalvepisteeseen 25.4.2016 klo 15.00 mennessä.

2. Aluejohtokunta laatii asiasta kirjelmän kaupunginhallitukselle.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.