Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Anttolan eteläisen rantaosayleiskaavan muutos

MliDno-2016-435

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää mahdollisia mielipiteitä Anttolan eteläisen rantaosa-yleiskaavan muutoksesta Väätämönsalmeen 11.3.2016 klo 15.00 mennessä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Taikinalahden ranta-alueelta yksi rakennuspaikka Väätämön-salmen alueelle ja muuttaa matkailupalvelujen RM-1 rakennuspaikka, johon voi rakentaa myös omakotitalon, omakotitalon rakennuspaikaksi AO-1 ja muuttaa veneranta-alue LV joko loma-rakennuksen RA-taikka omakotitalon AO-1 rakennuspaikaksi.

Taikinalahdelta siirrettävä rakennuspaikka muuttuisi maa- ja metsätalousalueeksi M-1 kuin myös veneranta-alueen osa, joka on osittain vesistön puolella, jäisi vesistöalueeksi ilman kaavaa. Samalla on tarkoitus turvata alueen luonto- ja virkistysarvojen säilyminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Anttolan aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Anttolan eteläisen rantaosayleiskaavan muutokseen tässä vaiheessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/ Jari Ahonen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.