Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Anttolan aluejohtokunnan toimintakertomus vuodelta 2015

MliDno-2016-436

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita, edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria. Valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet, jotka ovat entisen Anttolan kunnan alueella asuvia, pääosin kunnan luottamustehtäviin valittuja henkilöitä. Johtokunnan jäsenmäärä on 11. Kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain aluejohtokunnalle määrärahan. Vuonna 2015 sen suuruus oli 47 000 euroa. Anttolan aluejohtokunnan toimintakertomus vuodelta 2015 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin pienillä tarkistuksilla liitteeseen.

Tiedoksi

Taloushallinto, Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.