Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Uuden lähidemokratiamallin valmisteluaikataulun muuttaminen

MliDno-2020-111

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti J. Laitsaari, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on 2. joulukuuta 2019 pidetyn talousarviokokouksen yhteydessä päättänyt, että ”Mikkeli käynnistää uuden lähidemokratiamallin valmistelun. Valmistelu tehdään yhdessä nykyisten viiden aluejohtokunnan (Anttola, Haukivuori, Mikkelin pitäjä, Ristiina, Suomenniemi) kanssa. Esitys uudesta mallista tulee olla valmis viimeistään 1.7.2020. Uudesta mallista ja sen rahoituksesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyssä. Uudella mallilla tavoitellaan 1 htv henkilöstösäästöä. Uusi toimintamalli käynnistyy 1.1.2021.”

Uutta lähidemokratiamallia on valmisteltu kevään 2020 aikana yhdessä aluejohtokuntien kanssa. Yhteisiä kokouksia on pidetty tammikuussa ja maaliskuussa. Kolmas maaliskuun lopulle suunniteltu valmistelukokous jouduttiin perumaan koronavirusepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia. Valmistelua on kuitenkin jatkettu virkamiestyönä ja myös aluejohtokunnilta on saatu esitys uuden lähidemokratiamallin pohjaksi.

Esitystä uudesta lähidemokratiamallista ei pystytä kuitenkaan tekemään kaupunginhallituksen määrittelemän alkuperäisen aikataulun mukaisesti, koska valmistelu edellyttää edelleen tiivistä yhteydenpitoa aluejohtokuntien kanssa. Onkin perusteltua, että valmistelulle annetaan lisää aikaa ja tavoitellaan sitä, että esitys uudesta lähidemokratiamallista on valmiina syyskuun 2020 loppuun mennessä. Aikataulumuutoksesta ei ole toiminnallista haittaa, koska mallin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa uuden lähidemokratiamallien valmisteluaikaa niin, että esitys mallista tulee tehdä syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti J. Laitsaari, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.5. päättänyt jatkaa uuden lähidemokratiamallin valmisteluaikataulua syyskuulle 2020 saakka. Valmisteluajan jatkaminen johtuu siitä, että koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset keskeyttivät yhdessä aluejohtokunttien kanssa tehtävän valmistelutyön keväällä joksikin aikaa. 

Kokouksen sihteeri Matti Laitsaari selvittää valmistelutilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.