Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Talousseuranta 6/2020

MliDno-2019-881

Valmistelija

  • Matti J. Laitsaari, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi aluejohtokunnan talousseuranta alkuvuoden 2020 osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.