Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Katsaus Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2020 toimintaan

MliDno-2019-2277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hyväksyy vuoden 2020 toiminta- ja käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti J. Laitsaari, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksessa käydään läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelma, sen tähänastinen toteutuminen ja loppuvuotta koskevat tavoitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään toimintasuunnitelman toteutumistilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.