Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Anttolan aluejohtokunnan kokousaikataulu syksy 2020

MliDno-2017-1862

Valmistelija

  • Matti J. Laitsaari, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan syksyn 2020 kokousaikataulua ei ole vielä päätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää syksyn 2020 kokousaikataulun.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti pitää syksyn 2020 kokoukset seuraavasti:

  • maanantaina 24.8. klo 17.30
  • maanantaina 21.9. klo 17.30
  • maanantaina 26.10. klo 17.30 
  • maanantaina 23.11. klo 17.30 ja
  • maanantaina 14.12. klo 17.30.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.