Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Anttolan aluejohtokunnan kokousajat vuonna 2016

MliDno-2015-2577

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin luottamustoimielinten kokousajat olivat vuonna 2015 seuraavat; maanantai oli ja on yleensä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivä, lautakunnista tekninen lautakunta kokoontui tiistaisin, kulttuuri, nuoriso- ja liikunta-, sosiaali- ja terveyslautakunnat keskiviikkoisin, torstaisin kokoontui maaseutulautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta. Rakennuslautakunta kokoontui tarpeen mukaan. Vuoden 2016 kokousajankohdat ovat vielä vahvistamatta.

Vuonna 2015 aluejohtokunta kokoontui pääsääntöisesti kuukauden kolmas tiistai Anttola-talolla, ellei asiasta ole toisin sovittu. Vuodelle 2016 tulisi aluejohtokunnan päättää kokousajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Anttolan aluejohtokunnan kokoukset pidetään 30.6.2016 saakka tiistaisin, 19.1, 16.2, 15.3, 19.4, 17.5. ja 14.6. Kokous alkaa klo 18.00 ja kokouspaikka on Anttola-talo. Mikäli kokousaikaan ja -paikkaan tulee muutoksia, siitä tiedotettaisiin erikseen. Loppuvuoden kokousajoista päätetään myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.