Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkistus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 23.11.2016 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 24.11.2016 klo 12.00 - 16.00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katriina Noponen ja Suvi Salonranta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Noponen ja Suvi Salonranta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.