Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Muut asiat

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  1. Kuusenkoristajaiset 8.12.2016 klo 18.00 Anttolan kirkossa ja seurakuntatalolla.
  2. Aluejohtokunnan seuraava kokous on 20.12.2016 Anttolanhovissa, jossa on myös jouluruokailu.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.