Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

  1. Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 369 ja 7.11.2016 § 398
    Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 20.9.2016 ja 18.10.2016 tekemiin päätöksiin
  2. Talousarvion toteutuminen 7.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.