Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 169
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 19.4.2016 tekemiin päätöksiin.

2. Yhdyskuntatekniikan päällikkö, katusuunnitelmapäätökset, ote viranhaltijapäätöksestä 16.5.2016 § 2
MliDno-2016-997 Katusuunnitelmien hyväksyminen, Pajakuja ja Pajatie.

3. Aluejohtokuntien puheenjohtajien kokousmuistio 18.5.2016.

4. Talousarvion toteutuminen 6.6.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.