Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkistus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 22.6.2016 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 23.6.2016 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Suvi Salonrantaa ja Tapani Korhosta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Heinänen ja Tapani Korhonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.