Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Aluejohtokunnan puheenjohtaja toi esille Anttolan yhtenäiskoulun kunnostustilanteen ja miten siinä edetään tällä hetkellä.

2. Puheenjohtaja tiedotti Anttolan terveysaseman olemassa olosta tulevaisuudessa ja lääkäritilanteesta tämän vuoden loppuun saakka.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.