Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Anttolan aluejohtokunnan kokousajat vuonna 2016

MliDno-2015-2577

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta vahvisti joulukuussa 2015 kokousajat 30.6.2016 saakka ja loppuvuoden kokousajat vahvistetaan elokuussa 2016. Aluejohtokunta on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina Anttola-talolla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Anttolan aluejohtokunnan seuraava kokous pidetään 16.8.2016 ja seuraavat kokouspäivät vahvistetaan elokuun kokouksen yhteydessä. Kokous alkaa klo 18.00 ja kokouspaikka on Anttola-talo.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.