Anttolan aluejohtokunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  •  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Jarkko Hyttinen ja Antti Mattila laittoivat viestiä nuorisotalon siirrosta Anttola talolle ettei se ole mahdollista mm. kustannusten ja tilojen riittävyyden vuoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.