Anttolan aluejohtokunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  1. Aluejohtokunta on aikaisemmin esittänyt Pajatien risteykseen (valtatie 62) Satama-​viittaa,​ joka ei ole lupauksista huolimatta toteutunut.
  2. Satamasi Saimaalla Anttola -​esitteitä on toimitettu jo aiemmin myös aluejohtokunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

  1. Aluejohtokunta tiedustelee asian etenemistä kaupungilta.
  2. Pyritään jakamaan Satamasi Saimaalla -​esitteitä mahdollisimman laajasti.

Päätös

  1. Korjataan päätökseen, että ehdotus Satama-viitasta on tullut Anttolan asukasyhdistykseltä.

  2. Pyritään jakamaan lehtisiä mahdollisimman laajasti

  3. Matti Kiljunen menee edustamaan Anttolan aluejohtokuntaa seurakunnan kaatuneiden muistopoäivän seppeleenlaskuun


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.