Anttolan aluejohtokunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen,​ jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokouksessa läsnä olivat aluejohtokunnan kokoonpanosta kaikki muut paitsi Teresa Gestranius. Lisäksi kokouksessa oli läsnä varajäsen Reijo Hämäläinen. Lotta Leinonen toimi kokouksen sihteerinä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.