Anttolan aluejohtokunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kevyenliikenteen väylän rakentaminen ja valaisu valtatie 62 varteen Pajatie-Mikkelintie risteysten välille

MliDno-2018-578

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolalaiset käyttävät kulkuväylänä lenkkeilyyn ja pyöräilyyn valtatie 62 välillä olevaa Pajatie-Mikkelintie -reittiä. Reitti on kapea ja vaarallinen. Nopeusrajoitus on 80 km/h.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää ELY-keskukselle kevyenliikenteen väylän rakentamista ja valaistusta valtatie 62 varrelle, Pajatie-Mikkelintie risteysten väliselle reitille.

Päätös

Keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.