Anttolan aluejohtokunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Anttolan pankkipalvelujen tulevaisuus

MliDno-2018-308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta selvittää pankkiautomaatin nykytilannetta ja tulevaisuutta sekä vaihtoehtoja, kuten palveluauto, eri tahoilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää selvittää pankkipalvelujen tulevaisuutta ja kartoittaa mahdollisuuksia eri tahoilta.

Päätös

Puheenjohtaja on kysynyt Osuuskauppa Suur-Savolta edellytyksiä pankkiautomaatin säilyttämiseksi. Osuuskauppa Suur-Savo selvittää kannatusedellytyksiä Anttolan pankkiautomaatille.

Myös Suur-Savon Osuuspankilta on selvitetty Anttolan pankkipalveluiden tulevaisuutta. Pankki ei ole vielä antanut vastausta. Asiaan palataan myöhemmin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon OP lopettaa pankkitoimintansa Anttolassa 1.5.2018. Suur-Savon OP:n vt. johtaja Mikko Antikainen on kertonut, että pankki järjestää kolme avointa tiedotustilaisuutta Anttolan pankin asukkaille, jossa kerrotaan miten pankkiasioita voidaan tästä edespäin hoitaa. Kaikkiin asiakkaisiin otetaan yhteyttä ja neuvotaan asioiden jatkohoidosta. Pankkiautoasiaa harkitaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.