Anttolan aluejohtokunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Aluejohtokuntien strategiset kehittämishankkeet 2018 / Anttolan ajk

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta käsittelee vuoden 2018 strategisia hankkeita puheenjohtajien yhteisessä palaverissa 19.3. Perusteluissa tulee ottaa huomioon aluetta kehittävät seikat sekä osallisuuden toteutuminen. Hankkeiden suunnittelussa toivotaan asukkaiden osallistamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää vuoden 2018 strategisiksi hankkeiksi:

  • Rakokallion reitin raivaamisen ja kylttien uusimisen.
  • Hallavuoren reitin laavupaikan rakentaminen. Paikka ja kustannusarvio selvitetään.
  • Satama-alueen kokonaissuunnitelman hankkiminen ostopalveluina suunnittelutoimistolta.

Päätös

Keskusteltiin vaihtoehdoista ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.