Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Yleisötilaisuus Kelan etuisuuksista

MliDno-2017-2515

Kuvaus

Kelan etuisuudet koskettavat monia eri ihmisiä, ja erityisesti vanhemmalla väestöllä on haasteita selvittää, mitkä etuisuudet koskevat heitä. Myös hakuprosessi voi olla haasteellinen.

Päätösehdotus

Aluejohtokunta järjestää yleisötilaisuuden, jossa Kelan edustaja kertoo kansaneläkkeen etuisuuksista ja niiden hakemisesta. Tilaisuus voitaisiin pitää helmikuussa Anttola -talon ruokalassa kahvitarjoiluineen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.