Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vuoden 2018 kokoukset

MliDno-2017-1862

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta päättää kokousaikataulut vuodelle 2018.

Päätös

Aluejohtokunta hyväksyi kokouspäivämääriksi 6.2., 13.3. ja 8.5.2018 klo 17. Valmistelutyöryhmän kokoukset ovat kahta viikkoa ennen varsinaista kokousta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.