Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Anttola-talon käyttö

MliDno-2017-2513

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan nuorison käytössä oleva Nuokku on käyttökunnoltaan tiensä päässä. Nyt suunnitellaan uutta koulua ja sen yhteydessä Anttolan talon tilojen käyttöä. Jotta koulu olisi turvallinen ja käytännöllinen, olisi koulutilojen oltava kokonaisena uudessa rakennuksessa. Anttola-taloon voitaisiin sijoittaa nuorisotila esimerkiksi kotitalousluokan ja entisen seurakunnan toimiston paikalle. Nuorisotila voisi olla muidenkin kuin nuorison käytössä eli eri yhdistykset ja erilaiset tilaisuudet voitaisiin järjestää siellä. Siitä tulisi anttolalaisten olohuone.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää nuorisotilojen sijoittamista Anttola-talolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.