Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Anttolan tapahtumien informointi

MliDno-2017-2516

Kuvaus

Anttolan tilaisuuksien informointi tapahtuu useita kanavia käyttäen. Osa ilmoitetaan sosiaalisessa mediassa eri kanavilla ja osa lehti-ilmoituksilla. Järjestötapaamisessa 9.11.2017 päätettiin koota anttolalaisten järjestöjen tiedot toiminnasta ja toimijoista. Nämä tiedot tulisi saada levitykseen mahdollisimman laajasti. Tilaisuuksien ilmoitukset tulisi voida levittää yhden, kaikille avoimen, kanavan kautta. Kartoitetaan Mikkelin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia.

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätettiin lisäksi informoida Anttolan tapahtumista Visit Mikkelin tapahtumakalenterin kautta.

 

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.