Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Anttolan retkeilyreittien kunnostus

MliDno-2017-2512

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan tärkeimpiä brändejä on luontomatkailu. Siihen kuuluvat retkeilyreitit ja Saimaa. Valitettavasti reittien opastukset ja kunnossapito on huonoa. Reittien kunto tulisi pikimmiten saattaa siihen kuntoon, että reitti olisi opastuksen ja kunnon puolesta turvallinen kulkea. Tärkeimpänä reittinä tulisi kunnostaa Rakokallion reitti. Hallavuoren reitin varteen tulisi rakentaa taukopaikka, jossa olisi laavu ja nuotiopaikka. Hallavuori kirkonkylän välittömässä läheisyydessä tarjoaa pienimuotoisen retkeilyn niin päivähoidolle, koululle ja muillekin kyläläisille ja olisi helposti saavutettavissa.

Geo Saimaa -hanketta tulee kehittää Anttolan kohdalla siten, että satamapalveluja kirkonkylän laanilla kehitetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää, että Anttolan retkeilyreitti saatetaan asianmukaiseen kuntoon ja Hallavuoren reitin varrelle tehdään taukopaikka.

Geo Saimaa Anttolan osalta on kehittämisen painopisteenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.