Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Anttolan aluejohtokunnan esitys Seniorikortin myöntämisestä kaikille eläkeläisille

MliDno-2017-2511

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikunnasta ja omasta kunnosta huolehtiminen on kaikissa tutkimuksissa todettu edistävän terveyttä ja täten säästävän terveydenhoidon kuluja tulevaisuudessa. Suuri joukko niin vanhus-, kuin työeläkeikäisiäkin ovat pienituloisia ja täten tuki liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen tulisi seniorikortin kautta olemaan merkittävä kannustin liikunnan lisäämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää, että seniorikortti myönnettäisiin kaikille eläkeläisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.