Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Anttola seminaari

MliDno-2017-2514

Kuvaus

Aiemmissa kokouksissa Anttolan aluejohtokunta on alustavasti suunnitellut järjestävänsä Anttolan kehittämissseminaarin. Seminaari tulisi olemaan kokemuksien keräämistä ja uusien ideoiden löytämistä Anttolan elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Seminaari on tarkoitus pitää Anttolanhovissa maalis- tai huhtikuussa. Mukaan kutsutaan Anttolan Yrittäjät, kaupungin edustajat (kaupunginhallitus, lautakunnat ja virkamiehet), Miksein edustajat, kesäasukkaiden edustus ja niin edelleen. Jokaiselle ryhmälle annetaan oma alustuspuheenvuoro, joka on kestoltaan noin 15 minuuttia. Tarkoituksena on pienimuotoinen ryhmätyöskentely sovittujen teemojen ympärillä. Tämän jälkeen tehdään yhteenveto, jonka pohjalta sovitaan jatkotoimenpiteet.

Päätösehdotus

Työstetään Anttola -seminaaria. Valitaan työryhmä seminaarin valmistelua varten. Seminaari pidetään Anttolanhovissa maalis- tai huhtikuussa esimerkiksi lauantaipäivänä klo 12.00 - 15.00.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.