Anttolan aluejohtokunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Tiedoksi

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Anttolan aluejohtokunnan seuraava kokous pidetään 29.10.2018 Anttola-talolla klo 17.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat kokoukset:

  • Anttolan aluejohtokunnan seuraava kokous pidetään 29.10.2018 Anttola-talolla klo 17.00 ja tätä edeltävä valmistelutyöryhmän kokous 18.10.2018 klo 17.00
  • Anttolan aluejohtokunta kokoustaa 26.11.2018 klo 17.00 Ravintola Rysässä ja kokouksen jälkeen on jouluruokailu klo 18.30. Valmistelutyöryhmän kokous on 15.11.2018 klo 17.00.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.