Anttolan aluejohtokunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Muut asiat

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

Päätös

Kokouksessa päätettiin hyväksyä seuraavat asiat:

  • Anttolan aluejohtokunta keskusteli Suomenniemen aluejohtokunnan työstämästä aloitteesta, johon Anttolan aluejohtokunta harkitsee ottavansa osaa.
  • Anttolan aluejohtokunta hoitaa linja-autojen aikataulut näkyville bussipysäkeille kirkonmäelle ja Kokkosenlahteen.
  • Anttolan aluejohtokunta keskusteli aluejohtokunnan saamasta tarjouksesta hankkia Anttolasta kertovia valokuvakirjoja. Todettiin, että asiasta ollaan kiinnostuneita, mutta hankintaan palataan myöhemmässä kokouksessa kirjan valmistumisen jälkeen.
  • Anttolalaiset ovat allekirjoittaneet adressin muovinkeräysastian saamisesta Anttolaan. Anttolan aluejohtokunta toimittaa muovinkeräysaloitteen Rinki Oy:lle.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.