Anttolan aluejohtokunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Liukumäen asentaminen Anttolan yhtenäiskoulun pihaan

MliDno-2018-2020

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan osasto hankkivat vuonna 2016 yhteistyössä liukumäen Anttolan yhtenäiskoulun pihalle. Liukumäen asentaminen siirtyi Anttolan yhtenäiskoulun rakennusprojektin vuoksi. Hankinta on kuitenkin tehty syksyllä 2016, ja liukumäki aluejohtokunnan tietojen mukaan on parhaillaan varastoituna. Vuonna 2016 hankittu liukumäki ei ole ollut vielä käytössä eikä sitä ole asennettu. Mannerheimin Lastensuojeluliiton edustaja ja Anttolan yhtenäiskoulun rehtori ovat tiedustelleet mahdollisuutta asentaa liukumäki nyt paikoilleen. Liukumäen asentamisesta on oltu yhteydessä Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristön elinkaaripalveluihin ja Anttolan yhtenäiskoulun rehtoriin liukumäen käyttöönoton edistämiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan osasto, Anttolan yhtenäiskoulun rehtori Sirpa Rossi, Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.