Anttolan aluejohtokunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Anttolan aluejohtokunnan esitys Anttola-talon jatkokäytön uudelleenarvioinnista Anttolan yhtenäiskoulun tiloina (lisäpykälä)

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulun vanha rakennus poistettiin opetuskäytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Yhtenäiskoulun uudelleenrakentaminen on parhaillaan Mikkelin kaupungissa työn alla. Uuden koulurakennuksen on arvioitu valmistuvan kevään 2020 lopulla. Opetus tapahtuu nyt väistötiloissa ja Anttola-talon tiloissa.

Anttolan aluejohtokunta on saanut Anttolan yhtenäiskoulun kouluterveydenhoitajalta ja muulta kouluhenkilökunnalta sekä oppilaiden vanhemmilta yhteydenottoja, joiden mukaan kouluhenkilökunnalla ja oppilailla on ilmennyt huonosta sisäilmasta johtuvia oireita. Anttolan aluejohtokunta on huolissaan mahdollisten Anttola-talon sisäilmaongelmien vaikutuksista Anttola-taloa säännöllisesti käyttävien terveyteen sekä siitä, että Mikkelin kaupunki suunnittelee uuden, rakenteilla olevan yhtenäiskoulun toimintojen jakamista kahteen rakennukseen: uuteen Anttolan yhtenäiskoulun rakennukseen ja Anttola-taloon. Aluejohtokunnan jäsenet ovat myös jakaneet huolensa siitä, vaarantaako koulutoimintojen jakaminen kahteen erikuntoiseen rakennukseen uuden yhtenäiskoulun sisäilman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta on huolestunut Anttola-talon sisäilman tilanteesta ja esittää uuden koulun suunnittelua ja mitoitusta niin, että kaikki koulun toiminnot pystytään sijoittamaan uuden koulun tiloihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen, Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Sirpa Rossi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.