Mikkelin seudun ympäristölautakunnan ympäristölupamuutos 23.2.2023

Kuulutusaika

3.3.2023 - 11.4.2023

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 23.2.2023 §:ssä 20 ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaisen päätöksen koskien Hirvensalmen Ripatissa Ylä-Ukon tilan 94-419-5-38 kallioalueella olevaa kivenlouhintaa ja siihen liittyviä toimintoja.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 3.3.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.3.2023. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 11.4.2023.

Mikkelissä 2.3.2023
Mikkelin seudun ympäristölautakunta