Mikkelin seudun ympäristölautakunnan maa-aineslupa 23.2.2023

Kuulutusaika

3.3.2023 - 11.4.2023

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 23.2.2023 §:ssä 23 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien soran ja hiekan ottamista Hirvensalmen kunnan Merrasmäen kylässä sijaitsevalla tilalla Vienola (97-408-2-22)

Kuulutuksen julkaisupäivä on 3.3.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.3.2023. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 11.4.2023

Mikkelissä 2.3.2023
Mikkelin seudun ympäristölautakunta