Meluilmoituspäätös - Ese-Tekniikka Oy, Mikkeli

Kuulutusaika

27.7.2022 - 1.9.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 20 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Ese-Tekniikka Oy
Toiminta Asfaltointityö
Aika 25.-26.7.2022 klo 22:00 - 06:00 välisenä aikana
Paikka Porrassalmenkadun ja Tenholankadun risteysalua, Mikkeli.
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 27.7.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 2.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 1.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 26.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut